'Rốn lũ' Văn Chấn hồi sinh

'Rốn lũ' Văn Chấn hồi sinh

100 bức ảnh báo chí đầy cảm xúc và nhiều dấu ấn chào mừng ngày 21/6

100 bức ảnh báo chí đầy cảm xúc và nhiều dấu ấn chào mừng ngày 21/6

100 bức ảnh đầy cảm xúc và mang nhiều dấu ấn

100 bức ảnh đầy cảm xúc và mang nhiều dấu ấn

'Dấu ấn' ghi lại những khoảnh khắc lịch sử và đời thường

'Dấu ấn' ghi lại những khoảnh khắc lịch sử và đời thường

Yên Bái: Bình yên bản mới

Yên Bái: Bình yên bản mới

Xuân về nơi 'rốn lũ' Văn Chấn

Xuân về nơi 'rốn lũ' Văn Chấn

Mùa xuân hồi sinh trên vùng đất lũ Văn Chấn

Sức sống mới ở vùng lũ Sơn Lương

Hồi sinh nơi rốn lũ Sơn Lương

Sức sống mới ở vùng lũ Sơn Lương