Rủ nhau làm thịt con bò đi lạc, 4 trai làng bị khởi tố

Rủ nhau làm thịt con bò đi lạc, 4 trai làng bị khởi tố

Thấy một con bò đi lạc vào nương rẫy nhà mình, Nuôn rủ thêm 3 người bạn đến vây bắt rồi làm thịt bò chia nhau.
Giết bò người khác làm thịt chia nhau, 4 trai bản Nghệ An bị khởi tố

Giết bò người khác làm thịt chia nhau, 4 trai bản Nghệ An bị khởi tố

Bốn người làm thịt con bò đi lạc bị khởi tố

Bốn người làm thịt con bò đi lạc bị khởi tố

Bắt 2 đối tượng sử dụng lựu đạn cùng 60.000 viên ma túy

Bắt 2 đối tượng sử dụng lựu đạn cùng 60.000 viên ma túy

Vận chuyển lượng lớn ma túy còn dùng lựu đạn kiên quyết chống trả lực lượng chức năng

Vận chuyển lượng lớn ma túy còn dùng lựu đạn kiên quyết chống trả lực lượng chức năng

Bắt đối tượng buôn ma túy dùng lựu đạn cố thủ

Bắt đối tượng buôn ma túy dùng lựu đạn cố thủ

Khống chế 2 tên tội phạm ma túy cố tình tháo chốt lựu đạn chống trả

Khống chế 2 tên tội phạm ma túy cố tình tháo chốt lựu đạn chống trả

Nghệ An: Vận chuyển 60.000 viên ma túy, 2 đối tượng rút chốt lựu đạn chống trả khi bị bắt

Nghệ An: Vận chuyển 60.000 viên ma túy, 2 đối tượng rút chốt lựu đạn chống trả khi bị bắt