Bế mạc Liên hoan múa rối quốc tế 2018

Bế mạc Liên hoan múa rối quốc tế 2018

Việt Nam thắng lớn tại Liên hoan múa rối quốc tế 2018

Việt Nam thắng lớn tại Liên hoan múa rối quốc tế 2018

Bế mạc liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ V tại Hà Nội

Bế mạc liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ V tại Hà Nội

Rối Việt Nam và Lào giành giải Vàng tại Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ V

Rối Việt Nam và Lào giành giải Vàng tại Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ V

Vở rối 'Trê- Cóc' được trao Huy chương Vàng

Vở rối 'Trê- Cóc' được trao Huy chương Vàng

Việt Nam đưa đề tài môi trường tới Liên hoan Múa rối quốc tế

Việt Nam đưa đề tài môi trường tới Liên hoan Múa rối quốc tế

Công chúa tóc mây

Công chúa tóc mây

Ra mắt vở rối tham dự Liên hoan múa rối quốc tế Hà Nội 2018

Ra mắt vở rối tham dự Liên hoan múa rối quốc tế Hà Nội 2018

Đưa đề tài môi trường vào rối

Đưa đề tài môi trường vào rối