ICD - RichChoi - Ngắn được khen ngợi với loạt sáng tác trong Giọng hát Việt nhí New Generation 2021

ICD - RichChoi - Ngắn được khen ngợi với loạt sáng tác trong Giọng hát Việt nhí New Generation 2021

Các rapper King Of Rap đã góp một phần không nhỏ để tạo nên thành công của chương trình Giọng hát Việt nhí...