Làng cá chép đỏ sẵn sàng cho ngày tiễn Táo quân về trời

Làng cá chép đỏ sẵn sàng cho ngày tiễn Táo quân về trời

Thời điểm này, làng cá chép Thủy Trầm, tỉnh Phú Thọ, đã sẵn sàng cho ngày ông Công ông Táo, tuy nhiên so...
Làng cá chép đỏ sẵn sàng cho ngày tiễn Táo quân về trời

Làng cá chép đỏ sẵn sàng cho ngày tiễn Táo quân về trời

Nông thôn Tuy Lộc đổi mới

Nông thôn Tuy Lộc đổi mới

Sau 2 năm bị giao 'nhầm' rừng gỗ lớn, 14 hộ dân vẫn chưa có đất sản xuất

Sau 2 năm bị giao 'nhầm' rừng gỗ lớn, 14 hộ dân vẫn chưa có đất sản xuất

Thời tiết thuận lợi, giá cá chép không có nhiều biến động

Thời tiết thuận lợi, giá cá chép không có nhiều biến động

Giá cá chép đỏ giảm mạnh trước ngày ông Táo về trời

Giá cá chép đỏ giảm mạnh trước ngày ông Táo về trời

Làng sản sinh cá chép đỏ tiễn Táo quân chầu trời

Giá cá chép đỏ giảm mạnh trước ngày ông Táo về trời

Nhộn nhịp làng nghề cá chép đỏ Thủy Trầm trước ngày ông Công ông Táo