TP Hồ Chí Minh: Tuyên dương 12 công dân trẻ tiêu biểu

TP Hồ Chí Minh: Tuyên dương 12 công dân trẻ tiêu biểu

Đây là 12 gương mặt tiêu biểu đại diện cho sức trẻ, khát vọng, lan tỏa thông điệp về một thế hệ trẻ TP Hồ...
Nữ sinh được vinh danh là công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2020

Nữ sinh được vinh danh là công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2020

Ông chủ 'ATM gạo' trở thành công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2020

Ông chủ 'ATM gạo' trở thành công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2020

TP.HCM vinh danh 12 công dân trẻ tiêu biểu 2020

TP.HCM vinh danh 12 công dân trẻ tiêu biểu 2020

TP. HCM tuyên dương 12 công dân trẻ tiêu biểu

TP. HCM tuyên dương 12 công dân trẻ tiêu biểu

TP.HCM vinh danh 12 công dân trẻ tiêu biểu năm 2020

TP.HCM vinh danh 12 công dân trẻ tiêu biểu năm 2020

TPHCM tuyên dương 12 Công dân trẻ tiêu biểu năm 2020

TPHCM tuyên dương 12 Công dân trẻ tiêu biểu năm 2020

TPHCM tuyên dương 12 gương 'Công dân trẻ tiêu biểu'

TPHCM tuyên dương 12 gương 'Công dân trẻ tiêu biểu'

Nữ sinh lớp 9 được vinh danh 'Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM' năm 2020

Nữ sinh lớp 9 được vinh danh 'Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM' năm 2020

Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2019: Vinh danh 10 kỹ sư, công nhân tiêu biểu

Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2019: Vinh danh 10 kỹ sư, công nhân tiêu biểu

Thành công nhờ bền chí và làm việc có tâm

Thành công nhờ bền chí và làm việc có tâm

GIẢI THƯỞNG TÔN ĐỨC THẮNG NĂM 2019: Dấn thân sáng tạo

GIẢI THƯỞNG TÔN ĐỨC THẮNG NĂM 2019: Dấn thân sáng tạo

Đề cử trao giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 10 cá nhân xuất sắc

Đề cử trao giải thưởng Tôn Đức Thắng cho 10 cá nhân xuất sắc

10 cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2019

10 cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2019

10 cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2019

10 cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2019