Quảng Ninh công bố các quyết định về công tác cán bộ

Quảng Ninh công bố các quyết định về công tác cán bộ

Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Quảng Ninh luân chuyển, bổ nhiệm 10 lãnh đạo

Quảng Ninh luân chuyển, bổ nhiệm 10 lãnh đạo

Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm một loạt nhân sự

Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm một loạt nhân sự

Quảng Ninh có tân Giám đốc Sở KHĐT

Quảng Ninh có tân Giám đốc Sở KHĐT

Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt

Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt

Quảng Ninh điều động, phân công nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt

Quảng Ninh điều động, phân công nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt

Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm một loạt nhân sự chủ chốt

Quảng Ninh công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Quảng Ninh phân công, điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Sống lại làng nghề làm chuồn chuồn tre

Chung tay xây dựng TP Cẩm Phả ngày càng phát triển

Cán bộ cho nhiệm kỳ mới

Quảng Ninh: Cẩm Phả có tân Chủ tịch HĐND và UBND TP