Đà Nẵng: Xin đi nhờ rồi dí dao cướp xe SH

Đà Nẵng: Xin đi nhờ rồi dí dao cướp xe SH

Vờ xin đi nhờ rồi rút dao đe dọa, cướp xe máy SH

Vờ xin đi nhờ rồi rút dao đe dọa, cướp xe máy SH

Cho người lạ đi nhờ xe, một phụ nữ bị đâm, cướp tài sản

Cho người lạ đi nhờ xe, một phụ nữ bị đâm, cướp tài sản

Nam thanh niên xin đi nhờ rồi kề dao vào cổ người phụ nữ để cướp xe SH

Nam thanh niên xin đi nhờ rồi kề dao vào cổ người phụ nữ để cướp xe SH

Nam thanh niên xin đi nhờ rồi gí dao cướp xe

Nam thanh niên xin đi nhờ rồi gí dao cướp xe

Xin đi nhờ rồi vung dao cướp xe SH trên phố Đà Nẵng

Xin đi nhờ rồi vung dao cướp xe SH trên phố Đà Nẵng

Cướp để đưa người thân đi... du lịch!

Cướp để đưa người thân đi... du lịch!

Xin đi nhờ rồi cướp xe SH

Xin đi nhờ rồi cướp xe SH