IDICO 20 năm - Một thương hiệu lớn

IDICO 20 năm - Một thương hiệu lớn

Sáng 05/12, Tổng Công ty IDICO - CTCP (IDICO) đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Đây là dịp để người...
Bộ Xây dựng triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Bộ Xây dựng triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thoái vốn nhà nước tại Viglacera: Phương án nào sẽ được chọn?

Thoái vốn nhà nước tại Viglacera: Phương án nào sẽ được chọn?

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Viglacera 2020: Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 8.300 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Viglacera 2020: Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 8.300 tỷ đồng

ĐHCĐ Viglacera: Nhà nước sẽ thoái hết vốn vào quý IV

ĐHCĐ Viglacera: Nhà nước sẽ thoái hết vốn vào quý IV

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Vướng mắc về dự toán, đơn giá

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Vướng mắc về dự toán, đơn giá

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì cuộc họp sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì cuộc họp sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP

5 Thứ trưởng bộ Xây dựng là những ai?

5 Thứ trưởng bộ Xây dựng là những ai?

Vẫn thiếu các định mức xây dựng chuyên ngành

Vẫn thiếu các định mức xây dựng chuyên ngành

Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn kỷ niệm 40 năm thành lập

Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn kỷ niệm 40 năm thành lập

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 2 Bộ

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 2 Bộ

Tin nhân sự mới Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tin nhân sự mới Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông

Nhân sự mới tại Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nhân sự mới tại Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 2 Bộ

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 2 Bộ

Bộ Xây dựng có 5 Thứ trưởng

Bộ Xây dựng có 5 Thứ trưởng

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ tại Bộ Xây dựng

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ tại Bộ Xây dựng

Tuyên bố Hà Nội về hợp tác phát triển công nghệ mới sản xuất xi măng

Tuyên bố Hà Nội về hợp tác phát triển công nghệ mới sản xuất xi măng

Nhân sự mới Bộ Xây dựng

Nhân sự mới Bộ Xây dựng

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 2 thứ trưởng

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 2 thứ trưởng

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Văn làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp có tân Thứ trưởng

Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp có tân Thứ trưởng

Nhiều công trình xây dựng đã sử dụng vật liệu xây không nung

Nhiều công trình xây dựng đã sử dụng vật liệu xây không nung

Thúc đẩy sự phát triển vật liệu xây dựng không nung

Thúc đẩy sự phát triển vật liệu xây dựng không nung

Bỏ hơn 1.000 định mức lạc hậu trong đầu tư xây dựng

Bỏ hơn 1.000 định mức lạc hậu trong đầu tư xây dựng

Tăng cường giải pháp chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng

Tăng cường giải pháp chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng

Triển lãm Quốc tế Vietbuild lần thứ IV năm 2019

Triển lãm Quốc tế Vietbuild lần thứ IV năm 2019

Gần 10.000 cán bộ được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Gần 10.000 cán bộ được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Bộ Xây dựng bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính

Bộ Xây dựng bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính

Tổng Cty Xây dựng số 1 - CC1: Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

Tổng Cty Xây dựng số 1 - CC1: Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

Thẩm định quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình

Thẩm định quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình

Công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn các DNNN thuộc Bộ Xây dựng

Công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn các DNNN thuộc Bộ Xây dựng

Công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn các DNNN thuộc Bộ Xây dựng

Công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn các DNNN thuộc Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng và JICA hợp tác phát triển công cụ quản lý Nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng

Bộ Xây dựng và JICA hợp tác phát triển công cụ quản lý Nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng

VICEM có chủ tịch Hội đồng thành viên mới

VICEM có chủ tịch Hội đồng thành viên mới

Bổ nhiệm ông Bùi Hồng Minh giữ chức Chủ tịch VICEM

Bổ nhiệm ông Bùi Hồng Minh giữ chức Chủ tịch VICEM

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM

Dự án tăng cường năng lực phát triển công cụ quản lý Nhà nước với dự án đầu tư xây dựng

Dự án tăng cường năng lực phát triển công cụ quản lý Nhà nước với dự án đầu tư xây dựng

Bộ Xây dựng công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV VICEM

Bộ Xây dựng công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV VICEM

Đà Nẵng có nhiều chính sách đột phá hỗ trợ hợp tác xã phát triển

Đà Nẵng có nhiều chính sách đột phá hỗ trợ hợp tác xã phát triển

Tăng tốc triển khai đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng

Tăng tốc triển khai đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng

Bài 3: Chậm hoàn thành do Ban Quản lý dự án yếu kém?

Bài 3: Chậm hoàn thành do Ban Quản lý dự án yếu kém?

Chữa bệnh hụt thu tại các dự án BOT giao thông

Chữa bệnh hụt thu tại các dự án BOT giao thông

Bắc Kạn: 100 cán bộ được đào tạo chuyên sâu về quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị

Bắc Kạn: 100 cán bộ được đào tạo chuyên sâu về quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh tiếp Chủ tịch Hiệp hội kỹ sư định giá Mỹ

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh tiếp Chủ tịch Hiệp hội kỹ sư định giá Mỹ