Nhà ga mở rộng CHKQT Phú Quốc đi vào hoạt động, đón vị khách thứ 100 triệu

Nhà ga mở rộng CHKQT Phú Quốc đi vào hoạt động, đón vị khách thứ 100 triệu

Sân bay Phú Quốc (Kiên Giang) đón hành khách thứ 100 triệu năm 2018

Sân bay Phú Quốc (Kiên Giang) đón hành khách thứ 100 triệu năm 2018

Dự án mở rộng nhà ga sân bay Phú Quốc bắt đầu đi vào hoạt động

Dự án mở rộng nhà ga sân bay Phú Quốc bắt đầu đi vào hoạt động

Đón hành khách thứ 100 triệu, chính thức khai thác Nhà ga Phú Quốc mở rộng

Đón hành khách thứ 100 triệu, chính thức khai thác Nhà ga Phú Quốc mở rộng

Đưa vào khai thác công trình mở rộng nhà ga hành khách sân bay Phú Quốc

Nhà ga 1.000 tỉ đồng sân bay Phú Quốc đi vào hoạt động

Nhà ga 1.000 tỉ đồng sân bay Phú Quốc đi vào hoạt động

Sân bay Phú Quốc đón khách thứ 100 triệu

Sân bay Phú Quốc đón khách thứ 100 triệu

ACV đón hành khách thứ 100 triệu qua các cảng hàng không

ACV đón hành khách thứ 100 triệu qua các cảng hàng không