Cô giáo đánh học sinh trong giờ kiểm tra ở Hải Phòng bị đề nghị buộc thôi việc

Cô giáo đánh học sinh trong giờ kiểm tra ở Hải Phòng bị đề nghị buộc thôi việc

Hải Phòng: Cô giáo tát học sinh trong giờ kiểm tra bị đình chỉ 6 tháng

Hải Phòng: Cô giáo tát học sinh trong giờ kiểm tra bị đình chỉ 6 tháng

Phẫn nộ cô giáo liên tiếp đánh nhiều học sinh tại Hải Phòng vì làm bài chậm

Phẫn nộ cô giáo liên tiếp đánh nhiều học sinh tại Hải Phòng vì làm bài chậm

Hải Phòng: Cô giáo đánh học sinh bị đình chỉ giảng dạy 6 tháng

Hải Phòng: Cô giáo đánh học sinh bị đình chỉ giảng dạy 6 tháng

Cô giáo tát học sinh giờ kiểm tra bị đình chỉ 6 tháng

Cô giáo tát học sinh giờ kiểm tra bị đình chỉ 6 tháng

Đình chỉ công tác 6 tháng đối với cô giáo tát vào mặt học sinh trong giờ kiểm tra

Đình chỉ công tác 6 tháng đối với cô giáo tát vào mặt học sinh trong giờ kiểm tra

Đình chỉ giáo viên tiểu học tát vào mặt học sinh vì… làm bài chậm

Đình chỉ giáo viên tiểu học tát vào mặt học sinh vì… làm bài chậm

Cô giáo tát vào mặt học sinh trong giờ kiểm tra: Chỉ vì muốn các cháu làm bài tốt!

Cô giáo tát học sinh lớp 2 tím thái dương vì 'muốn cháu làm bài tốt'

Cô giáo tát học sinh lớp 2 tím thái dương vì 'muốn cháu làm bài tốt'

Cô giáo đánh tím mặt, chân học sinh vì làm bài chậm

Cô giáo đánh tím mặt, chân học sinh vì làm bài chậm

Đình chỉ cô giáo đánh học sinh lớp 2 vì làm bài chậm

Đình chỉ cô giáo đánh học sinh lớp 2 vì làm bài chậm

Tạm đình chỉ cô giáo tát, đánh học sinh sưng tím chân

Tạm đình chỉ cô giáo tát, đánh học sinh sưng tím chân

Cô giáo tát vào mặt học sinh trong giờ kiểm tra: Chỉ vì muốn các cháu làm bài tốt!

Cô giáo tát vào mặt học sinh trong giờ kiểm tra: Chỉ vì muốn các cháu làm bài tốt!