Liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển sản phẩm động vật đang bốc mùi và ma túy

Liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển sản phẩm động vật đang bốc mùi và ma túy

Bí mật trong 2 bọc màu trắng khả nghi trên chiếc xế hộp mang BKS Hà Nội

Bí mật trong 2 bọc màu trắng khả nghi trên chiếc xế hộp mang BKS Hà Nội

Thanh Hóa: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển lượng ma túy 'khủng'

Thanh Hóa: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển lượng ma túy 'khủng'

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 17 ngàn viên ma túy tổng hợp và 2 kg ma túy đá

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 17 ngàn viên ma túy tổng hợp và 2 kg ma túy đá

Thanh Hóa: CSGT bắt giữ hơn 17.000 viên ma túy tổng hợp và 2kg ma túy đá

Thanh Hóa: CSGT bắt giữ hơn 17.000 viên ma túy tổng hợp và 2kg ma túy đá

Bí mật trong 2 bọc màu trắng khả nghi trên chiếc xế hộp mang BKS Hà Nội

Bí mật trong 2 bọc màu trắng khả nghi trên chiếc xế hộp mang BKS Hà Nội

Thanh Hóa: Chặn bắt thành công 1 vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn

Thanh Hóa: Chặn bắt thành công 1 vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn

Giấu số ma túy cực 'khủng' trong chiếc xe ôtô

Giấu số ma túy cực 'khủng' trong chiếc xe ôtô

Dùng ôtô vận chuyển hơn 17.000 viên ma túy và 2 kg ma túy đá

Dùng ôtô vận chuyển hơn 17.000 viên ma túy và 2 kg ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 17 nghìn viên ma túy

Thanh Hóa: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 17 nghìn viên ma túy

Thanh Hóa: CSGT chặn đứng 2 đối tượng đi ô tô vận chuyển số lượng lớn ma túy

Thanh Hóa: CSGT chặn đứng 2 đối tượng đi ô tô vận chuyển số lượng lớn ma túy

Dùng tiền giả mua điện thoại di động

Dừng ôtô vi phạm, CSGT 'tóm' hơn 17.000 viên ma túy trên xe

Dừng ôtô vi phạm, CSGT 'tóm' hơn 17.000 viên ma túy trên xe

Thanh Hóa: CSGT kiểm tra xe ô tô, phát hiện 2kg ma túy đá và 17.000 viên ma túy

Thanh Hóa: CSGT kiểm tra xe ô tô, phát hiện 2kg ma túy đá và 17.000 viên ma túy

Bắt giữ 2 đối tượng dùng ô tô vận chuyển số lượng lớn ma túy

Bắt giữ 2 đối tượng dùng ô tô vận chuyển số lượng lớn ma túy

Cảnh sát giao thông phát hiện vụ vận chuyển hơn 17.000 viên ma túy tổng hợp

Cảnh sát giao thông phát hiện vụ vận chuyển hơn 17.000 viên ma túy tổng hợp

Phát hiện ô tô vận chuyển 17.133 viên nén màu hồng nghi ma túy

Phát hiện ô tô vận chuyển 17.133 viên nén màu hồng nghi ma túy

Bắt giữ 9x vận chuyển 17.000 viên ma túy tổng hợp và 2kg ma túy đá

Bắt giữ 9x vận chuyển 17.000 viên ma túy tổng hợp và 2kg ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt đối tượng vận chuyển hơn 17.000 viên ma túy tổng hợp

Thanh Hóa: Bắt đối tượng vận chuyển hơn 17.000 viên ma túy tổng hợp

Kiểm tra xe ô tô, phát hiện 17.000 viên ma túy, 2kg ma túy đá

Kiểm tra xe ô tô, phát hiện 17.000 viên ma túy, 2kg ma túy đá

CSGT bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 17.000 viên ma túy tổng hợp

CSGT bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 17.000 viên ma túy tổng hợp