Nhiều trường đại học ở TP.HCM đua nhau mở ngành liên quan robot, AI

Nhiều trường đại học ở TP.HCM đua nhau mở ngành liên quan robot, AI

Nắm bắt xu hướng thị trường lao động trong thời gian tới, nhiều trường đại học ở TP.HCM mở ngành mới liên...