Bắt 'má mì' Hằng 'Liên Xô' cầm đầu đường dây buôn bán ma túy ở Hải Phòng

Bắt 'má mì' Hằng 'Liên Xô' cầm đầu đường dây buôn bán ma túy ở Hải Phòng

'Nữ quái' tuyển người nghiện làm con nuôi để...bán ma túy

'Nữ quái' tuyển người nghiện làm con nuôi để...bán ma túy

Lộ chiêu tuyển con nuôi của Hằng 'Liên Xô' để lập đường dây ma túy

Lộ chiêu tuyển con nuôi của Hằng 'Liên Xô' để lập đường dây ma túy

Bắt 'nữ quái' nhận nhiều con nuôi để buôn bán ma túy ở Hải Phòng

Bắt 'nữ quái' nhận nhiều con nuôi để buôn bán ma túy ở Hải Phòng

Bắt 'nữ quái' nhận nhiều con nuôi để giao ma túy

Bắt 'nữ quái' nhận nhiều con nuôi để giao ma túy

Nhận 'con nuôi' rồi lôi kéo vào đường dây ma túy

Nhận 'con nuôi' rồi lôi kéo vào đường dây ma túy

Nhận 'con nuôi' rồi lôi kéo vào đường dây ma túy

Nhận 'con nuôi' rồi lôi kéo vào đường dây ma túy

Hải Phòng: Bắt 'bà trùm' chuyên nhận con nuôi để đi bán ma túy

Hải Phòng: Bắt 'bà trùm' chuyên nhận con nuôi để đi bán ma túy

Bắt Hằng 'Liên Xô', nữ quái điều khiển con nuôi buôn bán ma túy ở Hải Phòng

Bắt Hằng 'Liên Xô', nữ quái điều khiển con nuôi buôn bán ma túy ở Hải Phòng