Hải quân Mỹ theo dõi sát sao tàu khu trục tên lửa Nga ở Caribe

Hải quân Mỹ theo dõi sát sao tàu khu trục tên lửa Nga ở Caribe

Hải quân Mỹ đã điều một tàu khu trục theo dõi việc di chuyển của tàu khu trục tên lửa Đô đốc Gorshkov của...