Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Mục Tiếng nói nhân dân, Báo Khánh Hòa Chủ nhật ngày 27-12 phản ánh, tại khu vực Nhà ga hành khách nội địa...
Phản hồi: Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Phản hồi: Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục vấn đề báo nêu

Đã khắc phục vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục vấn đề báo nêu

Đã khắc phục vấn đề báo nêu

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo xử lý nghiêm cơ sở sản xuất gây ô nhiễm

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo xử lý nghiêm cơ sở sản xuất gây ô nhiễm

Đã thu hồi bảng tuyên truyền

Đã thu hồi bảng tuyên truyền

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục vấn đề báo nêu

Đã khắc phục vấn đề báo nêu

Đã khắc phục vấn đề báo nêu

Đã khắc phục vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục vấn đề báo nêu

Đã khắc phục vấn đề báo nêu

Đã khắc phục vấn đề báo nêu

Đã khắc phục vấn đề báo nêu

UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo kiểm tra, xử lý những vấn đề báo nêu

UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo kiểm tra, xử lý những vấn đề báo nêu

Đã đưa đối tượng lang thang, xin ăn vào Trung tâm Bảo trợ xã hội

Đã đưa đối tượng lang thang, xin ăn vào Trung tâm Bảo trợ xã hội

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo kiểm tra, xử lý vấn đề báo nêu

UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo kiểm tra, xử lý vấn đề báo nêu

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao

Đã khắc phục vấn đề báo nêu

Đã khắc phục vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

Đã khắc phục những vấn đề báo nêu

Đã khắc phục những vấn đề báo nêu

Đã khắc phục những vấn đề báo nêu

Đã khắc phục những vấn đề báo nêu