Vụ lúa xuân năm 2020-2021: Nỗ lực bảo đảm đủ nước gieo cấy

Vụ lúa xuân năm 2020-2021: Nỗ lực bảo đảm đủ nước gieo cấy

Nhiều trạm bơm hư hỏng, tuyến kênh mương bị bồi lắng, nguồn nước có khả năng thiếu hụt... là những thách...
Diều sáo phiêu du

Diều sáo phiêu du

Tiếp vụ 'Hàng ngàn công nhân thủy nông Hà Nội lại bị 'treo' lương'

Tiếp vụ 'Hàng ngàn công nhân thủy nông Hà Nội lại bị 'treo' lương'

Chủ động lấy và giữ nước trên ruộng

Chủ động lấy và giữ nước trên ruộng

Hà Nội: Các hồ thủy lợi cung cấp gần 15 triệu m3 nước cho sản xuất vụ Xuân 2020

Hà Nội: Các hồ thủy lợi cung cấp gần 15 triệu m3 nước cho sản xuất vụ Xuân 2020

Sẽ điều chỉnh các đợt xả nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2020

Sẽ điều chỉnh các đợt xả nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2020

Hối hả lấy nước sản xuất vụ đông xuân

Từ ngày 20/1 – 24/2, sẽ cấp điện 24/24h cho các trạm bơm lấy nước vụ Xuân

Bảo đảm đủ điện phục vụ bơm tưới nước vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020

Sẵn sàng phương án chống hạn vụ Xuân

Vi vút cánh diều