Giáo sư Toán học Mỹ hiến tặng tinh trùng cho cô gái Việt

Giáo sư Toán học Mỹ hiến tặng tinh trùng cho cô gái Việt

Là giáo sư Toán học, gốc Do Thái, khỏe mạnh – người đàn ông Mỹ là 'người hùng' của những phụ nữ muốn xin...