Tiếp bước quân hành

Tiếp bước quân hành

Cứ mỗi dịp đến ngày 27/7, ngày Thương binh - Liệt sĩ, là dân tộc ta lại tưởng nhớ đến các thế hệ cha ông,...