Ngắm thành cổ hơn 600 tuổi ở Tây An

Ngắm thành cổ hơn 600 tuổi ở Tây An

Tây An là một trong những kinh đô cổ nhất Trung Quốc, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, gắn liền với những nhân...