Hải Phòng: Một người tử vong sau khi nhổ răng khôn tại bệnh viện

Hải Phòng: Một người tử vong sau khi nhổ răng khôn tại bệnh viện

Hải Phòng: Đi nhổ răng, một phụ nữ tử vong tại bệnh viện

Hải Phòng: Đi nhổ răng, một phụ nữ tử vong tại bệnh viện

Hải Phòng: Một phụ nữ tử vong khi đi nhổ răng

Hải Phòng: Một phụ nữ tử vong khi đi nhổ răng

Nhổ răng số 8, một phụ nữ tử vong khi đang phẫu thuật tại bệnh viện

Nhổ răng số 8, một phụ nữ tử vong khi đang phẫu thuật tại bệnh viện

Hải Phòng: Một người tử vong sau khi nhổ răng khôn tại bệnh viện

Hải Phòng: Một người tử vong sau khi nhổ răng khôn tại bệnh viện

Người nhà bệnh nhân tử vong khi nhổ răng số 8 muốn 'để phúc về sau'

Người nhà bệnh nhân tử vong khi nhổ răng số 8 muốn 'để phúc về sau'

Một phụ nữ bất ngờ tử vong khi đang nhổ răng số 8 tại bệnh viện

Một phụ nữ bất ngờ tử vong khi đang nhổ răng số 8 tại bệnh viện

Một phụ nữ tử vong khi đi nhổ răng tại bệnh viện

Một phụ nữ tử vong khi đi nhổ răng tại bệnh viện

Bệnh nhân tử vong khi vào viện nhổ răng: Sở Y tế Hải Phòng chưa nhận được báo cáo

Bệnh nhân tử vong khi vào viện nhổ răng: Sở Y tế Hải Phòng chưa nhận được báo cáo

Một phụ nữ tử vong khi đi nhổ răng

Một phụ nữ tử vong khi đi nhổ răng

Hải Phòng: Một phụ nữ tử vong khi nhổ răng tại bệnh viện

Hải Phòng: Một phụ nữ tử vong khi nhổ răng tại bệnh viện

Hải Phòng: Đi nhổ răng, một phụ nữ tử vong tại bệnh viện

Hải Phòng: Đi nhổ răng, một phụ nữ tử vong tại bệnh viện

Nhổ răng số 8, một phụ nữ tử vong khi đang phẫu thuật tại bệnh viện

Nhổ răng số 8, một phụ nữ tử vong khi đang phẫu thuật tại bệnh viện

Hải Phòng: Một phụ nữ nhổ răng khôn bị sốc phản vệ, tử vong tại chỗ

Hải Phòng: Một phụ nữ nhổ răng khôn bị sốc phản vệ, tử vong tại chỗ

Nhổ răng tại bệnh viện, một phụ nữ tử vong

Nhổ răng tại bệnh viện, một phụ nữ tử vong

Nhổ răng khôn, một phụ nữ tử vong tại bệnh viện

Nhổ răng khôn, một phụ nữ tử vong tại bệnh viện

Hải Phòng: Một phụ nữ tử vong khi đi nhổ răng

Hải Phòng: Một phụ nữ tử vong khi đi nhổ răng

Đi nhổ răng, một phụ nữ tử vong trong bệnh viện

Đi nhổ răng, một phụ nữ tử vong trong bệnh viện

Nhổ răng số 8, một phụ nữ chết khi đang được phẫu thuật

Nhổ răng số 8, một phụ nữ chết khi đang được phẫu thuật

Hy hữu: Đi nhổ răng bị tử vong

Nhổ răng số 8 tại phân viện Quân y 7, một phụ nữ tử vong

Nhổ răng số 8 tại phân viện Quân y 7, một phụ nữ tử vong

Tử vong khi đang nhổ răng số 8 ở bệnh viện

Tử vong khi đang nhổ răng số 8 ở bệnh viện