Google sẽ mở trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Hàn Quốc vào đầu năm 2020

Google sẽ mở trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Hàn Quốc vào đầu năm 2020

Google Inc. dự định mở trung tâm dữ liệu đầu tiên của tập đoàn này tại Hàn Quốc vào đầu năm 2020 và đây sẽ...