Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn APEC khâm phục những thành tựu của Việt Nam

Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn APEC khâm phục những thành tựu của Việt Nam

Hai thập kỷ chuyển mình của APEC

Hai thập kỷ chuyển mình của APEC

20 năm APEC - cầu nối Việt Nam với thế giới

20 năm APEC - cầu nối Việt Nam với thế giới

Các hoạt động của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh

Các hoạt động của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh

Ghi nhận những đóng góp của Việt Nam tại khu vực

Ghi nhận những đóng góp của Việt Nam tại khu vực

Chủ tịch nhóm Tầm nhìn APEC đánh giá cao vai trò khởi xướng của Việt Nam

Chủ tịch nhóm Tầm nhìn APEC đánh giá cao vai trò khởi xướng của Việt Nam

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn APEC

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn APEC

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp chủ tịch nhóm Tầm nhìn APEC

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp chủ tịch nhóm Tầm nhìn APEC

Phối hợp chặt chẽ để xây dựng Tầm nhìn mới của APEC

Phối hợp chặt chẽ để xây dựng Tầm nhìn mới của APEC

Việt Nam và APEC: 20 năm qua và chặng đường sắp tới

Việt Nam và APEC: 20 năm qua và chặng đường sắp tới

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Nhóm tầm nhìn APEC, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Peru

Phó Thủ tướng tiếp Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn APEC

Phó Thủ tướng tiếp Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn APEC

Việt Nam và APEC: 20 năm qua và chặng đường sắp tới

Việt Nam và APEC: 20 năm qua và chặng đường sắp tới

Dấu ấn 20 năm Việt Nam - APEC

Dấu ấn 20 năm Việt Nam - APEC

Việt Nam đưa ra 3 đề xuất cho APEC trong 20 năm tới

Việt Nam đưa ra 3 đề xuất cho APEC trong 20 năm tới

APEC là cầu nối đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới đến với Việt Nam

APEC là cầu nối đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới đến với Việt Nam

Việt Nam đóng góp tích cực xây dựng ngôi nhà chung APEC

Việt Nam đóng góp tích cực xây dựng ngôi nhà chung APEC

Toàn cảnh Hội nghị 'APEC và Việt Nam: Chặng đường 20 năm qua'

Toàn cảnh Hội nghị 'APEC và Việt Nam: Chặng đường 20 năm qua'

Việt Nam đưa ra 3 đề xuất cho APEC trong 20 năm tới

Việt Nam đưa ra 3 đề xuất cho APEC trong 20 năm tới