Đại sứ Phạm Quốc Trụ trao tặng giấy khen cho 5 nhà làm phim, phóng viên Algeria

Đại sứ Phạm Quốc Trụ trao tặng giấy khen cho 5 nhà làm phim, phóng viên Algeria

Đại sứ Phạm Quốc Trụ chào từ biệt Chủ tịch Quốc hội Algeria

Đại sứ Phạm Quốc Trụ chào từ biệt Chủ tịch Quốc hội Algeria

Thúc đẩy hợp tác du lịch và nghề thủ công Việt Nam - Algeria

Thúc đẩy hợp tác du lịch và nghề thủ công Việt Nam - Algeria

Xúc tiến hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Algeria tại tỉnh Tipaza

Xúc tiến hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Algeria tại tỉnh Tipaza

Trang trọng lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9 tại Algeria

Trang trọng lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9 tại Algeria

Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại nhiều nước

Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại nhiều nước

Algeria ra mắt phim 'Việt Nam, viên ngọc quý của châu Á'

Algeria ra mắt phim tài liệu 'Việt Nam, viên ngọc quý của châu Á'

Võ cổ truyền đóng góp vào quan hệ gắn bó Việt Nam - Algeria

Võ cổ truyền đóng góp vào quan hệ gắn bó Việt Nam - Algeria