Nhà cửa hư hỏng, đường sá gãy nứt sau động đất ở Alaska (Mỹ)

Nhà cửa hư hỏng, đường sá gãy nứt sau động đất ở Alaska (Mỹ)

Mỹ: Động đất mạnh 7 độ Richter ở bang Alaska, cảnh báo sóng thần

Mỹ: Động đất mạnh 7 độ Richter ở bang Alaska, cảnh báo sóng thần

Mỹ ban bố tình trạng thảm họa sau trận động đất

Mỹ ban bố tình trạng thảm họa sau trận động đất

Động đất làm rung chuyển thành phố Anchorage, bang Alaska

Động đất làm rung chuyển thành phố Anchorage, bang Alaska

Động đất ở Alaska - Mỹ, ban bố tình trạng thảm họa

Động đất ở Alaska - Mỹ, ban bố tình trạng thảm họa

Nhà cửa hư hỏng, đường sá gãy nứt sau động đất ở Alaska (Mỹ)

Nhà cửa hư hỏng, đường sá gãy nứt sau động đất ở Alaska (Mỹ)

Mỹ ban bố tình trạng thảm họa sau trận động đất

PV GAS ký kết Ý định thư hợp tác cung cấp LNG từ dự án Alaska LNG

PV GAS ký kết Ý định thư cung cấp LNG từ Dự án 43 tỷ đô Alaska LNG