CIEM: Tăng trưởng GDP giai đoạn 2021-2023 có thể đạt 6,76%/năm

CIEM: Tăng trưởng GDP giai đoạn 2021-2023 có thể đạt 6,76%/năm

Dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2023, nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế...
CIEM: GDP tăng 6,76%/năm giai đoạn 2021-2023

CIEM: GDP tăng 6,76%/năm giai đoạn 2021-2023

Phục hồi kinh tế phải song hành với cải cách thể chế

Phục hồi kinh tế phải song hành với cải cách thể chế

Xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế sau COVID-19

Xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế sau COVID-19

Ba kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2023

Ba kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2023

CIEM: Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2021-2023 có thể đạt 6,76%/năm

CIEM: Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2021-2023 có thể đạt 6,76%/năm

Cải cách môi trường đầu tư: Điểm sáng chính sách

Cải cách môi trường đầu tư: Điểm sáng chính sách

Thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp

Thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp

Áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành bị...nghẽn!

Áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành bị...nghẽn!

Doanh nghiệp phải trả tiền bảo kê cho băng nhóm côn đồ giảm

Doanh nghiệp phải trả tiền bảo kê cho băng nhóm côn đồ giảm

Bất chấp dịch, cải cách môi trường kinh doanh vẫn được duy trì

Bất chấp dịch, cải cách môi trường kinh doanh vẫn được duy trì

Công bố Báo cáo Chương trình cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam

Công bố Báo cáo Chương trình cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam

'Thách thức cải thiện môi trường kinh doanh sẽ khó khăn hơn'

'Thách thức cải thiện môi trường kinh doanh sẽ khó khăn hơn'

Việc cải thiện môi trường kinh doanh trong 5 năm tới sẽ khó hơn rất nhiều

Việc cải thiện môi trường kinh doanh trong 5 năm tới sẽ khó hơn rất nhiều

Sau 2 năm, tỉ lệ DN hưởng 'trái ngọt' từ CPTPP chưa cao

Sau 2 năm, tỉ lệ DN hưởng 'trái ngọt' từ CPTPP chưa cao

Điều chỉnh chính sách phù hợp với trạng thái 'bình thường mới'

Điều chỉnh chính sách phù hợp với trạng thái 'bình thường mới'

Doanh nghiệp đề xuất chính sách tháo gỡ khó khăn để vượt qua dịch Covid-19

Doanh nghiệp đề xuất chính sách tháo gỡ khó khăn để vượt qua dịch Covid-19

Giảm thủ tục để doanh nghiệp dễ tiếp cận chính sách hỗ trợ

Giảm thủ tục để doanh nghiệp dễ tiếp cận chính sách hỗ trợ

Cần xóa bỏ mọi can thiệp hành chính đối với doanh nghiệp nhà nước

Cần xóa bỏ mọi can thiệp hành chính đối với doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp Nhà nước 'sắp chết' lại được hà hơi, thổi ngạt?

Doanh nghiệp Nhà nước 'sắp chết' lại được hà hơi, thổi ngạt?

Nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước

Nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước

Tạo cơ chế cho doanh nghiệp nhà nước thực sự kinh doanh vì lợi nhuận

Tạo cơ chế cho doanh nghiệp nhà nước thực sự kinh doanh vì lợi nhuận

Cắt bỏ điều kiện kinh doanh: Phải tính xem có còn 'một chiếc bánh sôcôla cõng 13 giấp phép'?

Cắt bỏ điều kiện kinh doanh: Phải tính xem có còn 'một chiếc bánh sôcôla cõng 13 giấp phép'?

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Cần mạnh mẽ, quyết liệt hơn

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Cần mạnh mẽ, quyết liệt hơn

Cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn chưa mạnh mẽ, quyết liệt

Cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn chưa mạnh mẽ, quyết liệt

Vì sao Nghị quyết 02 của Chính phủ chỉ dài 3 trang?

Vì sao Nghị quyết 02 của Chính phủ chỉ dài 3 trang?

Việt Nam thêm cơ hội thu hút FDI từ sự dịch chuyển đầu tư ra khỏi Trung Quốc

Việt Nam thêm cơ hội thu hút FDI từ sự dịch chuyển đầu tư ra khỏi Trung Quốc

CIEM: Cải thiện tự chủ của nền kinh tế để thu hút lợi ích từ RCEP

CIEM: Cải thiện tự chủ của nền kinh tế để thu hút lợi ích từ RCEP

CIEM đưa ra 2 kịch bản kinh tế trong năm 2021

CIEM đưa ra 2 kịch bản kinh tế trong năm 2021

Tập trung đổi mới hệ thống thể chế kinh tế

Tập trung đổi mới hệ thống thể chế kinh tế

Xây dựng website hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua COVID-19

Xây dựng website hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua COVID-19

4 lưu ý trong việc phát huy tinh thần kiến tạo trong bối cảnh bình thường mới

4 lưu ý trong việc phát huy tinh thần kiến tạo trong bối cảnh bình thường mới

CIEM dự báo tăng trưởng GDP năm nay cao nhất 2.6%

CIEM dự báo tăng trưởng GDP năm nay cao nhất 2.6%

ĐỊNH HƯỚNG CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM SAU HẬU COVID 19

ĐỊNH HƯỚNG CẢI CÁCH KINH TẾ VIỆT NAM SAU HẬU COVID 19

Hai kịch bản dự báo kinh tế Việt Nam năm 2020

Hai kịch bản dự báo kinh tế Việt Nam năm 2020

Các số liệu tới cuối tháng 6 chưa phản ánh hết hệ lụy Covid-19 tới kinh tế Việt Nam

Các số liệu tới cuối tháng 6 chưa phản ánh hết hệ lụy Covid-19 tới kinh tế Việt Nam

Nâng cao khả năng chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế trong bối cảnh mới

Nâng cao khả năng chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế trong bối cảnh mới

Bối cảnh bình thường mới, kinh tế Việt Nam cần cải thiện, tăng tính tự cường

Bối cảnh bình thường mới, kinh tế Việt Nam cần cải thiện, tăng tính tự cường

Cải thiện nền tảng kinh tế vĩ mô và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh mới

Cải thiện nền tảng kinh tế vĩ mô và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh mới

Kinh tế Việt Nam tinh thần kiến tạo trong bối cảnh mới

Kinh tế Việt Nam tinh thần kiến tạo trong bối cảnh mới

Đổi mới thể chế kinh tế theo hướng nâng cao khả năng chống chịu

Đổi mới thể chế kinh tế theo hướng nâng cao khả năng chống chịu

Kinh tế Việt Nam năm 2020 có thể tăng trưởng dưới 2,6%

Kinh tế Việt Nam năm 2020 có thể tăng trưởng dưới 2,6%

Mục tiêu cải cách điều kiện kinh doanh: Chọn cắt bỏ hay đơn giản hóa?

Mục tiêu cải cách điều kiện kinh doanh: Chọn cắt bỏ hay đơn giản hóa?

Thể chế kinh tế thúc đẩy khởi sự doanh nghiệp

Thể chế kinh tế thúc đẩy khởi sự doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp sửa đổi sẽ bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số

Luật Doanh nghiệp sửa đổi sẽ bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số