ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ THÚ Y, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CƠ QUAN THÚ Y CÁC CẤP

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ THÚ Y, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CƠ QUAN THÚ Y CÁC CẤP

Sáng ngày 25/11, tại Tòa nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp...

Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025

Phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng

Phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng

Giá heo hơi hôm nay 15/9: Duy trì đà tăng, có nơi tăng tới 3.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 15/9: Duy trì đà tăng, có nơi tăng tới 3.000 đồng/kg

Nam Định hướng tới chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh

Nam Định hướng tới chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh

Chi cục Thú y Vùng VI: Đơn vị tuyến đầu của ngành Thú y Việt Nam

Chi cục Thú y Vùng VI: Đơn vị tuyến đầu của ngành Thú y Việt Nam

Xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh

Xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh

Dịch bệnh thủy sản giảm mạnh so với năm 2018

Dịch bệnh thủy sản giảm mạnh so với năm 2018

Nâng cao giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi

Nâng cao giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi