Đóng điện công trình lắp máy biến áp số 2 trạm biến áp 500kV Việt Trì.

Đóng điện công trình lắp máy biến áp số 2 trạm biến áp 500kV Việt Trì.

Ngày 30/4, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ...
Tăng cường bảo đảm điện cho Phú Thọ và vùng lân cận

Tăng cường bảo đảm điện cho Phú Thọ và vùng lân cận

Đóng điện công trình lắp máy biến áp số 2 trạm biến áp 500 kV Việt Trì

Đóng điện công trình lắp máy biến áp số 2 trạm biến áp 500 kV Việt Trì

Hoàn thành toàn bộ công trình TBA 220kV Mường Tè

Hoàn thành toàn bộ công trình TBA 220kV Mường Tè

Giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ vùng Tây Bắc

Giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ vùng Tây Bắc

Hoàn thành toàn bộ công trình TBA 220kV Mường Tè

Hoàn thành toàn bộ công trình TBA 220kV Mường Tè

Ban quản lý các dự án lưới điện Miền Trung hoàn thành nâng công suất Trạm biến áp 220kV Quang Châu

Ban quản lý các dự án lưới điện Miền Trung hoàn thành nâng công suất Trạm biến áp 220kV Quang Châu

Hoàn thành toàn bộ dự án 220 kV Quang Châu, Bắc Giang

Hoàn thành toàn bộ dự án 220 kV Quang Châu, Bắc Giang

Hoàn thành dự án nâng công suất trạm 220kV Quang Châu -Bắc Giang

Hoàn thành dự án nâng công suất trạm 220kV Quang Châu -Bắc Giang

Đóng điện máy biến áp thứ 2 TBA 220kV Quang Châu

Đóng điện máy biến áp thứ 2 TBA 220kV Quang Châu

Tìm giải pháp để nhà máy năng lượng tái tạo đấu nối vào lưới điện truyền tải

Tìm giải pháp để nhà máy năng lượng tái tạo đấu nối vào lưới điện truyền tải

Tìm hướng giải tỏa áp lực lưới điện truyền tải

Tìm hướng giải tỏa áp lực lưới điện truyền tải

Tuổi trẻ EVN: Xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng

Tuổi trẻ EVN: Xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng

Vai trò của Smart Zinc đối với cây trồng

Vai trò của Smart Zinc đối với cây trồng

Chủ động bảo dưỡng thiết bị đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội Đảng

Chủ động bảo dưỡng thiết bị đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội Đảng

Hoàn thành lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 220kV Sông Tranh 2

Hoàn thành lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 220kV Sông Tranh 2

Hoàn thành lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 220kV Sông Tranh 2

Hoàn thành lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 220kV Sông Tranh 2

Hoàn thành đóng điện dự án nâng công suất Trạm biến áp 220kV Tam Kỳ

Hoàn thành đóng điện dự án nâng công suất Trạm biến áp 220kV Tam Kỳ

Khởi công dự án nâng công suất TBA 220kV Thanh Nghị

Khởi công dự án nâng công suất TBA 220kV Thanh Nghị

Khởi công dự án nâng công suất TBA 220kV Thanh Nghị

Khởi công dự án nâng công suất TBA 220kV Thanh Nghị

Hà Nam: Khởi công dự án nâng công suất trạm biến áp 220kV Thanh Nghị

Hà Nam: Khởi công dự án nâng công suất trạm biến áp 220kV Thanh Nghị

Khởi công dự án nâng công suất TBA 220 kV Thanh Nghị

Khởi công dự án nâng công suất TBA 220 kV Thanh Nghị

Khởi công dự án nâng công suất TBA 220 kV Thanh Nghị

Khởi công dự án nâng công suất TBA 220 kV Thanh Nghị

Đóng điện trạm biến áp 500 kV Nghi Sơn vượt tiến độ

Đóng điện trạm biến áp 500 kV Nghi Sơn vượt tiến độ

Hoàn thành công trình nâng công suất trạm biến áp 220kV Bình Long

Hoàn thành công trình nâng công suất trạm biến áp 220kV Bình Long

Hoàn thành nâng công suất TBA 220kV Bình Long

Hoàn thành nâng công suất TBA 220kV Bình Long

Hoàn thành công trình nâng công suất TBA 220 kV Bình Long

Hoàn thành công trình nâng công suất TBA 220 kV Bình Long

SPMB hoàn thành nâng công suất TBA 220kV Bình Long

SPMB hoàn thành nâng công suất TBA 220kV Bình Long

Đoàn Thanh niên EVN gắn biển công trình Trạm biến áp 500kV Mỹ Tho

Đoàn Thanh niên EVN gắn biển công trình Trạm biến áp 500kV Mỹ Tho

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng EVN lần thứ III

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng EVN lần thứ III

Gắn biển công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

Gắn biển công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III

Hoàn thành dự án nâng công suất TBA 500kV Tân Uyên

Hoàn thành dự án nâng công suất TBA 500kV Tân Uyên

SPMB đóng điện máy biến áp thứ 2 tại trạm 500 kV Tân Uyên

SPMB đóng điện máy biến áp thứ 2 tại trạm 500 kV Tân Uyên

SPMP đóng điện MBA AT2 500kV – 900MVA thứ 2 TBA 500kV Tân Uyên

SPMP đóng điện MBA AT2 500kV – 900MVA thứ 2 TBA 500kV Tân Uyên

TTĐ Quảng Trị đảm bảo vận hành lưới truyền tải điện trong mùa nắng nóng

TTĐ Quảng Trị đảm bảo vận hành lưới truyền tải điện trong mùa nắng nóng

Thêm một công trình đóng điện giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo

Thêm một công trình đóng điện giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo

Hoàn thành gắn biến công trình chào mừng Đại hội Đảng cho Trạm biến áp Vĩnh Tân

Hoàn thành gắn biến công trình chào mừng Đại hội Đảng cho Trạm biến áp Vĩnh Tân

Dự án nâng công suất TBA 500kV Vĩnh Tân làm lợi khoảng 80 tỷ đồng

Dự án nâng công suất TBA 500kV Vĩnh Tân làm lợi khoảng 80 tỷ đồng

Truyền tải Điện Quảng Bình 30 năm xây dựng và trưởng thành

Truyền tải Điện Quảng Bình 30 năm xây dựng và trưởng thành

Kịp thời phát hiện và khắc phục diều mắc trên lưới truyền tải 220 kV tại TBA 500 kV Thường Tín

Kịp thời phát hiện và khắc phục diều mắc trên lưới truyền tải 220 kV tại TBA 500 kV Thường Tín

Hoàn thành nâng công suất Trạm Dốc Sỏi từ 500 MVA lên 1300 MVA

Hoàn thành nâng công suất Trạm Dốc Sỏi từ 500 MVA lên 1300 MVA

Đóng điện dự án nâng công suất trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi

Đóng điện dự án nâng công suất trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi

Đóng điện dự án nâng công suất trạm biến áp 500 kV Dốc Sỏi giai đoạn 1

Đóng điện dự án nâng công suất trạm biến áp 500 kV Dốc Sỏi giai đoạn 1

Điện truyền tải giảm do ảnh hưởng của các nhà máy năng lượng tái tạo

Điện truyền tải giảm do ảnh hưởng của các nhà máy năng lượng tái tạo

Điện truyền tải phụ thuộc chủ yếu vào phương thức kết lưới của hệ thống điện

Điện truyền tải phụ thuộc chủ yếu vào phương thức kết lưới của hệ thống điện