Đà Nẵng giành nhiều giải thưởng lớn về 'TP thông minh năm 2020'

Đà Nẵng giành nhiều giải thưởng lớn về 'TP thông minh năm 2020'

Hội đồng bình chọn 'Giải thưởng TP thông minh Việt Nam 2020' vừa thông báo trao Giải thưởng TP thông minh...
Đà Nẵng đứng đầu về chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT trong 11 năm liên tiếp

Đà Nẵng đứng đầu về chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT trong 11 năm liên tiếp

Đà Nẵng xử lý, ngăn chặn thông tin xấu, độc, ảnh hưởng đến thành phố

Đà Nẵng xử lý, ngăn chặn thông tin xấu, độc, ảnh hưởng đến thành phố

Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh 2019 tại Đà Nẵng

Hội nghị thượng đỉnh về Thành phố thông minh 2019 tại Đà Nẵng

Xây dựng thành phố thông minh hướng đến phục vụ lợi ích người dân

Xây dựng thành phố thông minh hướng đến phục vụ lợi ích người dân

Đà Nẵng: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình 'thành phố 4 an', '5 không', '3 có'

Đà Nẵng: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình 'thành phố 4 an', '5 không', '3 có'

Đà Nẵng nhận giải thưởng 'Thành phố thông minh'

Đà Nẵng nhận giải thưởng 'Thành phố thông minh'

Đà Nẵng nhận giải thưởng Thành phố thông minh

Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng Thành phố thông minh

Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng Thành phố thông minh

Đà Nẵng nhận giải thưởng Thành phố Thông minh Asocio 2019

Đà Nẵng nhận giải thưởng Thành phố Thông minh Asocio 2019