Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Siem Reap tham dự Hội nghị APPF-27

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Siem Reap tham dự Hội nghị APPF-27

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến siem riep, campuchia tham dự appf - 27

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến siem riep, campuchia tham dự appf - 27

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lên đường tham dự APPF 27

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự Hội nghị APPF 27 tại Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự Hội nghị APPF 27 tại Campuchia

Chủ tịch Quốc hội sẽ tham dự Hội nghị APPF 27 tại Campuchia

Chủ tịch Quốc hội sẽ tham dự Hội nghị APPF 27 tại Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dự Hội nghị APPF 27 tại Cam-pu-chia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dự Hội nghị APPF 27 tại Cam-pu-chia