Ký kết hợp tác 'Uống có trách nhiệm và an toàn giao thông' năm 2019

Ký kết hợp tác 'Uống có trách nhiệm và an toàn giao thông' năm 2019

TS Khuất Việt Hùng: 'Nhiều người gây tai nạn nói uống xong thấy tỉnh táo, tự tin lái xe'

TS Khuất Việt Hùng: 'Nhiều người gây tai nạn nói uống xong thấy tỉnh táo, tự tin lái xe'

Khoảng 87% nam giới Việt Nam sử dụng rượu bia

Khoảng 87% nam giới Việt Nam sử dụng rượu bia

Ký kết chương trình hợp tác 'Uống có trách nhiệm và An toàn giao thông năm 2019

Ký kết chương trình hợp tác 'Uống có trách nhiệm và An toàn giao thông năm 2019

Công bố chuỗi hoạt động 'Uống có trách nhiệm và An toàn giao thông năm 2019'

Công bố chuỗi hoạt động 'Uống có trách nhiệm và An toàn giao thông năm 2019'

42% số người gây tai nạn nói họ tỉnh táo lái xe sau khi uống rượu

42% số người gây tai nạn nói họ tỉnh táo lái xe sau khi uống rượu

Nói không với sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông

Nói không với sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông