Đề xuất xây mới, kéo dài nhiều tuyến đường ASEAN tới Việt Nam

Đề xuất xây mới, kéo dài nhiều tuyến đường ASEAN tới Việt Nam

Thời gian tới, nhiều tuyến đường bộ kết nối ASEAN sẽ được xây mới, cải tạo hoặc kéo dài tới Việt Nam...
'Mở cửa' bầu trời, kết nối các tuyến giao thông huyết mạch ASEAN

'Mở cửa' bầu trời, kết nối các tuyến giao thông huyết mạch ASEAN

Các Bộ trưởng GTVT hợp lực phát triển ASEAN thịnh vượng

Các Bộ trưởng GTVT hợp lực phát triển ASEAN thịnh vượng

Hội nghị STOM 48 bàn thảo nhiều vấn đề giao thông ASEAN quan trọng

Hội nghị STOM 48 bàn thảo nhiều vấn đề giao thông ASEAN quan trọng

Khai mạc hội nghị quan chức cấp cao GTVT khối ASEAN

Khai mạc hội nghị quan chức cấp cao GTVT khối ASEAN

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khai mạc Hội nghị ASEAN STOM 47

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khai mạc Hội nghị ASEAN STOM 47

Khai mạc hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 28

Hội nhập và duy trì ổn định tài chính khu vực ASEAN