Đoàn công tác Ủy ban MTTQ tỉnh thăm hỏi các gia đình có tàu cá bị cháy

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ tỉnh thăm hỏi các gia đình có tàu cá bị cháy

Chiều 13/10, đoàn công tác Ủy ban MTTQ tỉnh đã về thăm hỏi, động viên các ngư dân ở xã Sơn Hải và Quỳnh Thọ...
Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận hỗ trợ lương thực cho người dân gặp khó khăn

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận hỗ trợ lương thực cho người dân gặp khó khăn

Phản biện xã hội đối với dự thảo quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Phản biện xã hội đối với dự thảo quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Nâng cao chất lượng cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'

Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức trang trọng, vui tươi, thiết thực

Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức trang trọng, vui tươi, thiết thực

Quảng Ninh: Hiệu quả từ hoạt động giám sát cộng đồng

Quảng Ninh: Hiệu quả từ hoạt động giám sát cộng đồng

Hiệu quả công tác tuyên truyền của MTTQ

Coi trọng tính tiêu biểu, đại diện và thiết thực

Họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Xây dựng làng quê để mỗi người con đi đâu, làm gì cũng muốn về

Động viên hộ nghèo chủ động vươn lên

MTTQ các cấp: Khẳng định vai trò nòng cốt khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước

Tinh gọn bộ máy khối đoàn thể chính trị - xã hội

Làm tốt công tác tư tưởng khi sắp xếp tổ chức bộ máy

Quý IV-2018, MTTQ phấn đấu hoàn thành 34 đầu việc

Tổ chức Tháng cao điểm vì người nghèo

Ủng hộ Rolls Royce Phantom giá 39 tỷ, bán đấu giá giúp đồng bào Quảng Ninh bị mưa lũ