Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, chúc mừng các nhà giáo nhân ngày 20/11

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, chúc mừng các nhà giáo nhân ngày 20/11

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết ở Thanh Chương

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết ở Thanh Chương

Lựa chọn người tiêu biểu cho công tác Mặt trận

Lựa chọn người tiêu biểu cho công tác Mặt trận

Hà Tĩnh không ngừng vun đắp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân

Hà Tĩnh không ngừng vun đắp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân

Xây dựng làng quê để mỗi người con đi đâu, làm gì cũng muốn về

Xây dựng làng quê để mỗi người con đi đâu, làm gì cũng muốn về

Khánh Hòa: Cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội các cấp

Khánh Hòa: Cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội các cấp

LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn giao lưu thể thao Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh

LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn giao lưu thể thao Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh