Công tác dân tộc năm 2019: 10 kết quả nổi bật, ấn tượng

Công tác dân tộc năm 2019: 10 kết quả nổi bật, ấn tượng

Đại diện các tỉnh Lào chúc mừng năm mới tỉnh Nghệ An

Đại diện các tỉnh Lào chúc mừng năm mới tỉnh Nghệ An

Lãnh đạo các tỉnh Bôlykhămxay, Savẳnnakhẹt, Xiêng Khoảng (Lào) chúc Tết tỉnh Nghệ An

Lãnh đạo các tỉnh Bôlykhămxay, Savẳnnakhẹt, Xiêng Khoảng (Lào) chúc Tết tỉnh Nghệ An

Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn (Lào) thăm, chúc Tết tỉnh Hòa Bình

Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn (Lào) thăm, chúc Tết tỉnh Hòa Bình

Đoàn cán bộ Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tọa đàm trao đổi kinh nghiệm tại TP Hạ Long

Đoàn cán bộ Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tọa đàm trao đổi kinh nghiệm tại TP Hạ Long

Quảng Nam và Sê Kông hợp tác giải quyết an sinh xã hội

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa Mặt trận tỉnh Quảng Nam và Sê Kông

Hàng trăm bạn Lào thăm quê Bác dịp Quốc khánh Việt Nam

Bôlykhămxay mong muốn Nghệ An đào tạo đội ngũ cán bộ công tác mặt trận

Nghệ An - Bôlykhămxay: Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác mặt trận

Ủy ban Mặt trận tỉnh Bôlykhămxay, Lào dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên