Châu Âu cấp phép các sản phẩm nông nghiệp biến đổi gen

Châu Âu cấp phép các sản phẩm nông nghiệp biến đổi gen

Mới đây, Ủy Ban Châu đã tiếp tục cấp phép cho 10 sinh vật biến đổi gen. Những sinh vật này được sử dụng làm...