Hiện đại hóa Ngành Khí tượng thủy văn- Đổi mới công tác dự báo

Hiện đại hóa Ngành Khí tượng thủy văn- Đổi mới công tác dự báo

Tại sao chưa thể rút được tên gọi Sơn Tinh ra khỏi danh sách tên bão?

Tại sao chưa thể rút được tên gọi Sơn Tinh ra khỏi danh sách tên bão?

Tổng cục KTTV tăng cường phối hợp với các nước phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai

Tổng cục KTTV tăng cường phối hợp với các nước phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai

Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu

Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu

Nâng cao khả năng dự báo bão, lũ quét

Nâng cao khả năng dự báo bão, lũ quét

'Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động của Ủy ban Bão quốc tế'

'Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động của Ủy ban Bão quốc tế'

Trung tâm KTTV quốc gia: Nâng cao năng lực dự báo và hiểu biết về các sự kiện KTTV cực đoan

Trung tâm KTTV quốc gia: Nâng cao năng lực dự báo và hiểu biết về các sự kiện KTTV cực đoan

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động của Ủy ban Bão quốc tế

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động của Ủy ban Bão quốc tế

Chia sẻ những công nghệ mới nhất về quan trắc, dự báo bão

Thích ứng với biến đổi khí hậu

Thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhiều chuyên gia hàng đầu tham dự hội thảo quốc tế về dự báo bão

Nhiều chuyên gia hàng đầu tham dự hội thảo quốc tế về dự báo bão