Cần sự 'chung tay' cải cách kiểm tra chuyên ngành

Cần sự 'chung tay' cải cách kiểm tra chuyên ngành

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành, cơ quan hải quan đang khẩn trương xây dựng kế...
Nộp hồ sơ 'on', thanh toán 'off'

Nộp hồ sơ 'on', thanh toán 'off'

Tiếp tục thúc đẩy thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN

Tiếp tục thúc đẩy thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN

Cơ chế một cửa Quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN: Hướng tới thực hiện thủ tục hành chính cấp độ 4

Cơ chế một cửa Quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN: Hướng tới thực hiện thủ tục hành chính cấp độ 4

Cơ chế một cửa ASEAN tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

Cơ chế một cửa ASEAN tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

442 nghìn chứng nhận xuất xứ qua Cơ chế một cửa ASEAN

442 nghìn chứng nhận xuất xứ qua Cơ chế một cửa ASEAN

Hơn 40.000 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia đến hết tháng 8/2020

Hơn 40.000 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia đến hết tháng 8/2020

Nhiều chuyển biến tích cực từ triển khai cơ chế một cửa quốc gia

Nhiều chuyển biến tích cực từ triển khai cơ chế một cửa quốc gia

200 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

200 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tính đến hết tháng 8/2020, có 200 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Tính đến hết tháng 8/2020, có 200 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

200 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

200 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Cải cách thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia

Cải cách thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia

Thực hiện TTHC qua cơ chế một cửa: Thay đổi tích cực nhưng chưa đồng đều

Thực hiện TTHC qua cơ chế một cửa: Thay đổi tích cực nhưng chưa đồng đều

EVFTA và cơ hội cho ngành logistics

EVFTA và cơ hội cho ngành logistics

Ngành Hải quan đẩy nhanh thực hiện cơ chế một cửa ASEAN

Ngành Hải quan đẩy nhanh thực hiện cơ chế một cửa ASEAN

Hoàn thiện kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, tạo thuận lợi thương mại

Hoàn thiện kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, tạo thuận lợi thương mại

Sẽ giảm 20% phí lưu kho bãi cho nông dân để tiêu thụ nông sản

Sẽ giảm 20% phí lưu kho bãi cho nông dân để tiêu thụ nông sản

Giảm 10-20% chi phí lưu kho để 'giải cứu' nông sản

Giảm 10-20% chi phí lưu kho để 'giải cứu' nông sản

Bộ Y tế ủng hộ Bộ Công Thương xây dựng quy trình kiểm soát dịch bệnh tại biên giới

Bộ Y tế ủng hộ Bộ Công Thương xây dựng quy trình kiểm soát dịch bệnh tại biên giới

Tiếp tục cải cách thủ tục hỗ trợ xuất nhập khẩu

Tiếp tục cải cách thủ tục hỗ trợ xuất nhập khẩu

Tiếp tục cải cách thủ tục hỗ trợ xuất nhập khẩu

Doanh nghiệp logistics giảm chi phí lưu kho 10%-20% cho nông sản

Doanh nghiệp logistics giảm chi phí lưu kho 10%-20% cho nông sản

Dịch corona: Sẽ giảm 20% chi phí lưu kho hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Dịch corona: Sẽ giảm 20% chi phí lưu kho hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Doanh nghiệp logistic giảm chi phí lưu kho, hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Doanh nghiệp logistic giảm chi phí lưu kho, hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Sẽ đưa mô hình kinh tế chia sẻ vào Luật Đầu tư (sửa đổi)

Sẽ đưa mô hình kinh tế chia sẻ vào Luật Đầu tư (sửa đổi)

Phát triển logistics để nâng cao giá trị nông sản

Phát triển logistics để nâng cao giá trị nông sản

Logistics sẽ là thiên đường cho khởi nghiệp sáng tạo

Logistics sẽ là thiên đường cho khởi nghiệp sáng tạo

Bộ Y tế thí điểm 6 thủ tục hành chính mới về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế thí điểm 6 thủ tục hành chính mới về an toàn thực phẩm

Phấn đấu thực hiện kết nối 61 thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia

Phấn đấu thực hiện kết nối 61 thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia

Phó Thủ tướng: Tạo thuận lợi đi liền với chống gian lận thương mại

Phó Thủ tướng: Tạo thuận lợi đi liền với chống gian lận thương mại

Phó Thủ tướng giục kết luận vụ Asanzo và làm rõ máy bơm, ván dăm tẩy nhãn

Phó Thủ tướng giục kết luận vụ Asanzo và làm rõ máy bơm, ván dăm tẩy nhãn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sớm kết luận liên quan đến vụ Asanzo, làm rõ đúng sai

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sớm kết luận liên quan đến vụ Asanzo, làm rõ đúng sai

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sớm kết luận liên quan đến vụ Asanzo, làm rõ đúng sai

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sớm kết luận liên quan đến vụ Asanzo, làm rõ đúng sai