Hình ảnh trâu Việt - xưa và nay

Hình ảnh trâu Việt - xưa và nay

Theo vòng xoay của lịch can chi, năm Chuột Canh Tý vừa trôi qua, tiếp nối đến năm cầm tinh 'Con Trâu' Tân Sửu.