Bài 2: Mục sở thị chợ 'địa ngục' sát hại động vật 'sách đỏ'

Bài 2: Mục sở thị chợ 'địa ngục' sát hại động vật 'sách đỏ'

Tại tỉnh Long An, có một khu chợ tàn sát động vật hoang dã được xem là 'địa ngục chợ' chứa hàng nghìn cá...