Giống lúa đen bén rễ trên quê hương Nhị Mỹ

Giống lúa đen bén rễ trên quê hương Nhị Mỹ

Những năm qua, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tùng và bà Tăng Thị Kim Xuyến, ngụ ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao...
Triều Âm Tự

Triều Âm Tự

Triều Âm Tự đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Đồng Tháp xếp hạng 3 di tích lịch sử - văn hóa

Đồng Tháp xếp hạng 3 di tích lịch sử - văn hóa

Vợ chồng người nông dân nặng lòng với giống lúa Nhật Akita Komachi

Vợ chồng người nông dân nặng lòng với giống lúa Nhật Akita Komachi

Hội thi gạo ngon Đồng Tháp

Hội thi gạo ngon Đồng Tháp

Phát huy vai trò các Tổ nhân dân tự quản trong công tác vận động quần chúng

Phát huy vai trò các Tổ nhân dân tự quản trong công tác vận động quần chúng

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đổ bánh xèo đãi bà con Đồng Tháp

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đổ bánh xèo đãi bà con Đồng Tháp

Lãnh đạo Quốc hội làm việc tại Đồng Tháp, Yên Bái

Lãnh đạo Quốc hội làm việc tại Đồng Tháp, Yên Bái

Chủ tịch Quốc hội thăm mô hình HTX và Hội quán tại Đồng Tháp

Chủ tịch Quốc hội thăm mô hình HTX và Hội quán tại Đồng Tháp