Làng trống duy nhất ở Hà Tĩnh rộn ràng vào tết

Làng trống duy nhất ở Hà Tĩnh rộn ràng vào tết

Khi cây đào bên hiên bắt đầu trổ bông, cũng là lúc nhà nhà làm trống tại làng trống truyền thống Bắc Thai...