Điện Kremlin và Quảng trường Đỏ

Điện Kremlin và Quảng trường Đỏ

Nếu đến Nga xem World Cup 2018, bạn nhớ ghé thăm 6 địa danh này!

Nếu đến Nga xem World Cup 2018, bạn nhớ ghé thăm 6 địa danh này!

Đến Nga xem World Cup, đừng quên khám phá bí mật trong điện Kremlin

Đến Nga xem World Cup, đừng quên khám phá bí mật trong điện Kremlin

Đến Nga xem World Cup, đừng quên khám phá 13 địa điểm này

Đến Nga xem World Cup, đừng quên khám phá 13 địa điểm này

Đến Nga xem World Cup, nhớ ghé hết 13 địa điểm này

Đến Nga xem World Cup, nhớ ghé hết 13 địa điểm này

Khám phá Điện Kremlin, nơi diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống Putin

Khám phá Điện Kremlin, nơi diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống Putin

Bên trong Điện Kremlin dát vàng, nơi Tổng thống Putin tuyên thệ nhậm chức ngày 7/5

Bên trong Điện Kremlin dát vàng, nơi Tổng thống Putin tuyên thệ nhậm chức ngày 7/5

Ảnh độc: Sa hoàng cuối cùng của Nga sau khi bị phế truất

Ảnh độc: Sa hoàng cuối cùng của Nga sau khi bị phế truất