Hệ thống gom rác thải trên đại dương 'Ocean Cleanup'

Hệ thống gom rác thải trên đại dương 'Ocean Cleanup'

Bãi rác lớn nhất hành tinh

Bãi rác lớn nhất hành tinh

The Ocean Cleanup chính thức 'giăng bẫy' ngăn rác thải nhựa trôi ra biển

The Ocean Cleanup chính thức 'giăng bẫy' ngăn rác thải nhựa trôi ra biển

Sẽ triển khai thiết bị đặc biệt gom rác trên sông của Hà Lan tại Việt Nam

Sẽ triển khai thiết bị đặc biệt gom rác trên sông của Hà Lan tại Việt Nam

'Siêu' thiết bị thu gom rác thải trên sông dự kiến sẽ được triển khai tại Việt Nam

'Siêu' thiết bị thu gom rác thải trên sông dự kiến sẽ được triển khai tại Việt Nam

Tái chế sản phẩm công nghệ

Tái chế sản phẩm công nghệ

Tàu Maersk Launcher bắt đầu sứ mệnh dọn rác thải nhựa ở Đảo rác Thái Bình Dương

Mối nguy từ những đống rác Mỹ phát tán khắp thế giới