Lật xe buýt ở Hong Kong, 19 người thiệt mạng

Lật xe buýt ở Hong Kong, 19 người thiệt mạng

Lật xe bus 2 tầng đang chạy, 18 người tử vong thương tâm

Lật xe bus 2 tầng đang chạy, 18 người tử vong thương tâm

Lật xe buýt 2 tầng ở Hong Kong, 18 người chết

Lật xe buýt 2 tầng ở Hong Kong, 18 người chết

Lật xe bus 2 tầng đang chạy ở Hong Kong, 18 người thiệt mạng

Lật xe bus 2 tầng đang chạy ở Hong Kong, 18 người thiệt mạng

Tai nạn xe buýt 2 tầng kinh hoàng tại Hong Kong, 18 người chết

Tai nạn xe buýt 2 tầng kinh hoàng tại Hong Kong, 18 người chết

Lật xe buýt 2 tầng ở Hong Kong, 18 người chết

Lật xe buýt 2 tầng ở Hong Kong, 18 người chết

Xe buýt 2 tầng bị lật, 19 người thiệt mạng

Xe buýt 2 tầng bị lật, 19 người thiệt mạng

Tai nạn xe buýt ở Hồng Công làm gần 80 người thương vong

Tai nạn xe buýt ở Hồng Công làm gần 80 người thương vong

Lật xe buýt 2 tầng ở Hồng Kông làm hàng chục người thương vong

Lật xe buýt 2 tầng ở Hồng Kông làm hàng chục người thương vong

Tai nạn thương tâm sát Tết ở Hong Kong, hơn 50 người thương vong

Tai nạn thương tâm sát Tết ở Hong Kong, hơn 50 người thương vong

Tai nạn thương tâm sát Tết ở Hong Kong, hơn 50 người thương vong

Tai nạn thương tâm sát Tết ở Hong Kong, hơn 50 người thương vong