Thua bạc ngày Tết, người đàn ông tự thiêu bằng xăng

Thua bạc ngày Tết, người đàn ông tự thiêu bằng xăng

Thua bạc, người đàn ông tự thiêu: Xin tiền vợ không cho

Thua bạc, người đàn ông tự thiêu: Xin tiền vợ không cho

Vợ không cho tiền đánh bạc, người đàn ông mua xăng về tự thiêu

Vợ không cho tiền đánh bạc, người đàn ông mua xăng về tự thiêu

Xin vợ tiền đánh bạc không được, người đàn ông mua xăng về nhà tự nhiêu

Xin vợ tiền đánh bạc không được, người đàn ông mua xăng về nhà tự nhiêu

Thua bạc, người đàn ông ở Nghệ An mua xăng về nhà tự thiêu

Thua bạc, người đàn ông ở Nghệ An mua xăng về nhà tự thiêu

Người dân vùng cao Nghệ An góp tiền trang hoàng đường đón Tết

Người dân vùng cao Nghệ An góp tiền trang hoàng đường đón Tết

Lũ quét gây sạt lở, nhiều địa phương bị chia cắt

Lũ quét gây sạt lở, nhiều địa phương bị chia cắt

Nghệ An: Liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng thông

Nghệ An: Liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng thông