Không có người Việt thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở Thái Lan

Không có người Việt thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở Thái Lan

13 người Việt bị thương vì hỏa hoạn ở Thái Lan đang được điều trị

13 người Việt bị thương vì hỏa hoạn ở Thái Lan đang được điều trị

Cháy chung cư ở Bangkok: 3 người thiệt mạng, nhiều người Việt Nam bị thương

Cháy chung cư ở Bangkok: 3 người thiệt mạng, nhiều người Việt Nam bị thương

3 người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư 'Rat', Thái Lan

3 người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư 'Rat', Thái Lan

Cháy tòa nhà 13 tầng ở Bangkok, 64 người thương vong

Cháy tòa nhà 13 tầng ở Bangkok, 64 người thương vong

ĐSQ VN ở Thái: Chưa có thông tin người Việt tử nạn trong vụ cháy

ĐSQ VN ở Thái: Chưa có thông tin người Việt tử nạn trong vụ cháy

Thái Lan: Cháy chung cư ở Bangkok, 1 người Việt Nam, 2 Thái Lan chết

Thái Lan: Cháy chung cư ở Bangkok, 1 người Việt Nam, 2 Thái Lan chết

Cháy chung cư ở Bangkok, hàng loạt người Việt gặp nạn

Cháy chung cư ở Bangkok, hàng loạt người Việt gặp nạn

Cháy chung cư ở Bangkok: Danh sách người Việt bị thương đang điều trị tại bệnh viện

Cháy chung cư ở Bangkok: Danh sách người Việt bị thương đang điều trị tại bệnh viện

Cháy chung cư Thái Lan, 'có người Việt tử vong'?

Cháy chung cư Thái Lan, 'có người Việt tử vong'?

Cháy chung cư ở Bangkok: 3 người thiệt mạng, nhiều người Việt bị thương

Cháy chung cư ở Bangkok: 3 người thiệt mạng, nhiều người Việt bị thương

Cháy chung cư 14 tầng ở Bangkok, 63 người thương vong

Cháy chung cư 14 tầng ở Bangkok, 63 người thương vong

Nhiều người Việt bị thương trong vụ cháy chung cư ở Bangkok

Nhiều người Việt bị thương trong vụ cháy chung cư ở Bangkok

Cháy chung cư ở Bangkok: 3 người thiệt mạng, nhiều người Việt Nam bị thương

Cháy chung cư ở Bangkok: 3 người thiệt mạng, nhiều người Việt Nam bị thương