Người phụ nữ tẩm xăng tự kết liễu đời mình

Người phụ nữ tẩm xăng tự kết liễu đời mình

Hoảng hồn chứng kiến người phụ nữ bốc cháy giữa phố

Hoảng hồn chứng kiến người phụ nữ bốc cháy giữa phố

Người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu đã nhiều lần có ý định tự tử

Người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu đã nhiều lần có ý định tự tử

Người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu ở Đà Nẵng lúc rạng sáng

Người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu ở Đà Nẵng lúc rạng sáng

Đà Nẵng: Tẩm xăng tự thiêu, một người tử vong

Đà Nẵng: Tẩm xăng tự thiêu, một người tử vong

Đà Nẵng: Người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu lúc rạng sáng

Đà Nẵng: Người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu lúc rạng sáng

Đà Nẵng: Một phụ nữ tự thiêu ngay sau ngày 20-10

Đà Nẵng: Một phụ nữ tự thiêu ngay sau ngày 20-10

Hoảng hồn phát hiện người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu lúc rạng sáng

Hoảng hồn phát hiện người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu lúc rạng sáng

Kinh hoàng người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu ở Đà Nẵng

Kinh hoàng người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu ở Đà Nẵng