Tin giao thông

Tin giao thông

Tin giao thông

Tin giao thông

Quảng Nam: Ô tô mất lái đâm xe máy bẹp nát rồi lao xuống ruộng

Quảng Nam: Ô tô mất lái đâm xe máy bẹp nát rồi lao xuống ruộng

Ô tô tông bẹp dúm xe máy rồi lao thẳng xuống ruộng

Ô tô tông bẹp dúm xe máy rồi lao thẳng xuống ruộng

Dựng nhà mới cho dân vùng sạt lở

Dựng nhà mới cho dân vùng sạt lở

Quân khu 5 tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở núi

Quân khu 5 tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở núi

Dựng nhà mới cho 144 hộ dân bị sạt lở đất ở Nam Trà My

Dựng nhà mới cho 144 hộ dân bị sạt lở đất ở Nam Trà My

Hình ảnh khảo sát di dời người dân vùng sạt lở núi Nam Trà My

Hình ảnh khảo sát di dời người dân vùng sạt lở núi Nam Trà My