Thách thức trước trí tuệ nhân tạo

Thách thức trước trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo đã có mặt trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Chúng ta thường cho rằng robot có thể thay thế...