Sau tất cả… truyện của Nguyễn Nhật Ánh vẫn 'đắt phim'

Sau tất cả… truyện của Nguyễn Nhật Ánh vẫn 'đắt phim'

Tự làm quan tài 'dọn chỗ' sang thế giới bên kia

Tự làm quan tài 'dọn chỗ' sang thế giới bên kia

Victor Vũ lại tìm đến Nguyễn Nhật Ánh

Victor Vũ lại tìm đến Nguyễn Nhật Ánh

Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh được Victor Vũ chuyển thể thành phim

Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh được Victor Vũ chuyển thể thành phim

Victor Vũ chuyển thể 'Mắt biếc' của Nguyễn Nhật Ánh

Victor Vũ chuyển thể 'Mắt biếc' của Nguyễn Nhật Ánh

Victor Vũ tiếp tục làm phim từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh

Victor Vũ tiếp tục làm phim từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh

Victor Vũ truy lùng nàng Mắt Biếc và chàng si tình

Victor Vũ truy lùng nàng Mắt Biếc và chàng si tình

Victor Vũ tiếp tục chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh thành phim

Victor Vũ tiếp tục chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh thành phim

Sau 'Người bất tử', đạo diễn Victor Vũ tìm kiếm diễn viên cho phim 'Mắt biếc' - chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh

Sau 'Người bất tử', đạo diễn Victor Vũ tìm kiếm diễn viên cho phim 'Mắt biếc' - chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh

Tự làm quan tài 'dọn chỗ' sang thế giới bên kia

Tự làm quan tài 'dọn chỗ' sang thế giới bên kia

5 địa chỉ ăn món Quảng Nam - Đà Nẵng ngon đúng điệu ở TP.HCM

5 địa chỉ ăn món Quảng Nam - Đà Nẵng ngon đúng điệu ở TP.HCM

Dư vị mùa hè trong những trang sách thanh xuân

Dư vị mùa hè trong những trang sách thanh xuân